Susza atmosferyczna

Susza atmosferyczna
Susza atmosferyczna to porównanie wysokości opadów w bieżącym okresie w stosunku do średnich wieloletnich opadów w danym miejscu. Dlatego też definicja suszy jest odmienna dla każdego regionu.

Susza atmosferyczna powoduje zubożenie wilgoci w glebie co w prawie każdym przypadku wpływa na wielkość upraw.
 
Rozważany jest tu wyłącznie czynnik obiektywny - zmniejszenie opadów, bez zwracania uwagi na jego wpływ na poziom wody w zbiornikach wodnych, potrzeby ludzi, czy też rolnictwa.