Dane miesięczne: Czerwiec 2024, Żeromskiego 53

Norma średniodobowa (24-godzinna), wykorzystywana w wykresach miesięcznych, to wyniki pomiarów zarejestrowane ze stacji pomiarowej co godzinę w ciągu doby i uśrednione do jednej wartości 24-godzinnej, na tej podstawie sporządzone są poniższe wykresy. Wykresy miesięczne precyzyjne (każdy dzień i godzina) znajdują się tutaj.