Baza wiedzy

Susza hydrologiczna

Susza hydrologiczna jest związana w wpływem okresów z niedoborem opadów na poziom wody w rzekach i zbiornikach retencyjnych oraz warstwach wodonośnych. Susze hydrologiczne występują zwykle...

Susza atmosferyczna

Susza atmosferyczna to porównanie wysokości opadów w bieżącym okresie w stosunku do średnich wieloletnich opadów w danym miejscu. Dlatego też definicja suszy jest odmienna dla każdego...

Ozon

Ozon jako zanieczyszczenie powietrza powstaje na skutek przemian fotochemicznych min. lotnych związków organicznych i tlenków azotu zachodzących pod wpływem światła słonecznego. Maksymalne...