Smog -informacje podstawowe

Smog -informacje podstawowe
W rankingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA, 2013), Polska pod względem jakości powietrza zajmuje niemalże ostatnie miejsce , wśród państw należących do Unii Europejskiej. Natomiast z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika że wśród pięćdziesięciu miast UE, które mają najgorszą jakość powietrza, aż 33 miasta zlokalizowane w Polsce.

Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: zamglenia i bezwietrznej pogody. Składa się z m. In. Z tlenków siarki, azotu i cząstek PM2,5 i PM10. PM2,5 i PM 10 to zawieszone w powietrzu cząsteczki, które nie da się zobaczyć gołym okiem, przenikają one do układu oddechowego.