Co z tą suszą?

Co z tą suszą?
Wiele osób ma dość deszczowych dni i zadaje pytanie "gdzie jest susza"?  Nie można w ten sposób pojmować zjawisk suszy, jaka wystepuje w naszym kraju i oczywiście regionie radomskim.
Specjaliści oceniają, że ciągłe opady stabilnego deszczu (bez ulew), trwające powyżej 3 miesięcy przywróciłyby dość stabilną sytuację i przywróciły odpowiednie zasoby wody. Gwałtowne ulewy nie zapewniają głębokiego wsiąkania wody w glebę, a powodują jej szybki odpływ do rzek lub (w miastach) do instalacji burzowych. W takich przypadkach występują lokalne podtopienia a instalacja burzowa nie jest w stanie odprowadzić takiej ilości wody, co można dość często obserwować w Radomiu.

Mamy precyzyjnie wybetonowane miasta, które nie pozwalają na odpowiednie nawilżenie gleby a krótko wycinana trawa nie jest w stanie utrzymać wilgoci zawartej w wierzchniej warstwie gleby. 
Niestety, ostatnio w naszym regionie brak małych i stabilnych opadów, które najlepiej nawadniają bez odparowania i spływu powierzchniowego. Brak opadów śniegu, wysoka temperatura i jej średnio-roczny wzrost jest dodatkowym czynnikiem powodującym znikanie wodostanu. To między innymi z tego powodu obserwujemy ujemny bilans wodny w Polsce. 

Od długiego czasu brak zmian systemowych rozwiązujących ten problem. Beznadziejna gospodarka wodna, bezmyślne niszczenie ekosystemów rzecznych, osuszanie wszelkich mokradeł, brak zbiorników retencyjnych - to główne grzechy polskiej gospodarki wodnej.


foto: welcomia - pl.freepik.com