Marzec - informacja miesięczna o stopniu zanieczyszczenia powietrza w Radomiu

Marzec - informacja miesięczna o stopniu zanieczyszczenia powietrza w Radomiu
Marzec nie był dobrym miesiącem dla radomian. Mimo, że średnia miesięczna temperatura utrzymywała się powyżej 4 stopni - zanieczyszczenie powietrza osiagały rekordowe wyniki. Najgorszym pod względem zanieczyszczenia był 28 marca, poniżej przedstawiamy wyniki:

Pyły zawieszone PM2,5
 
Ulica Odczyt µg/m3 Odczyt % Data i czas Temperatura
Malenicka 376 µg/m3 1504% 28 marca 22:00 6,3°C
Wyścigowa 324 µg/m3 1296% 28 marca 21:00 7,1°C
Długojowska 313 µg/m3 1252% 28 marca 22:00 6,8°C

Pyły zawieszone PM10
 
Ulica Odczyt µg/m3 Odczyt % Data i czas Temperatura
Malenicka 585 µg/m3 1170% 28 marca 22:00 6,3°C
Długojowska 520 µg/m3 1040% 28 marca 21:00 6,8°C
Wyścigowa 497 µg/m3 994% 28 marca 22:00 7,1°C

Najlepszymi dniami dla mieszkańców naszego miasta, był okres od 11 do 14 marca. Wszystkie wyniki w poszczególnych dzielnicach, w których znajdują się zainstalowane czujniki nie wykazywały przekroczeń norm określonych w indeksach jakości powietrza.