Festiwal Ogrodów

Festiwal Ogrodów
Stowarzyszenie Zielona Akcja razem z radomskim Amfiteatrem realizują projekt Budżetu Obywatelskiego - Festiwal Ogrodów. Nasze Stowarzyszenie prowadzić będzie prezentację dotyczącą radomskiego smogu oraz aplikacji do inwentaryzacji drzew miejskich.

Program Festiwalu:

SOBOTA, 28 SIERPNIA

11.00 – 11:20 – OTWARCIE FESTIWALU. Ogrodnictwo miejskie, parki, skwery, zieleńce – prezentacja kierunków rozwoju terenów zielonych w Radomiu – Stowarzyszenie Zielona Akcja – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

11:20 – 12:00 – Uwarunkowania i kierunki rozwoju terenów zieleni w Radomiu. Zarys polityki przestrzennej – Miejska Pracownia Urbanistyczna – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

12:30 – 13:30 – Lasy w przestrzeni miejskiej – zrównoważona gospodarka leśna jako model działania Lasów Państwowych w nadleśnictwach: Kozienice, Radom i Zwoleń – Lasy Państwowe – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

14:00 – 15:00 – Realizacja sieci terenów otwartych „GREEN BELT” szansą na ochronę przyrody miasta. Na przykładzie Radomia – Klub Przyrodników Regionu Radomskiego – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

14:00 – 15:00 – SPEKTAKL FAMILIJNY „MUZIKANTY” – „TANK” czyli przyczepa kempingowa, leżaki, i własnoręcznie wybudowany grill. Sprawdźcie kapelę grającą na żywo bigbeatowe hity! – miejsce: Park im. J. Malczewskiego (Obozisko).

15:30 – Odporność miast na stres klimatyczny – rozważania na przykładzie Radomia – Katarzyna Jankowska (koordynator projektów Radom Klima), dr hab. Tomasz Jurczak (Uniwersytet Łódzki, Kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ) – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

15:50 – 16:00 – Adaptacja miasta do zmian klimatycznych w ramach projektu liferadomklima.pl – dr hab. Iwona Wagner (FPP Enviro) – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

16:00 – 17:30 – KONCERT „SUWENIRY” – znane hity do tańca, a potem potańcówka na dechach! – miejsce: Park im. J. Malczewskiego (Obozisko).

NIEDZIELA, 29 SIERPNIA

10:00 – 10:30 – Prezentacja narzędzi monitoringu środowiska miejskiego – Waldemar Bukalski (twórca serwisów smog.radom.pl i drzewa.radom.pl) – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

10:30 – 11:30 – Ocena drzewostanu i walorów środowiska miejskiego – dr inż. Marcin Kolasiński (członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i specjalista z zakresu diagnostyki instrumentalnej oraz VTA drzew) – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

12:00 – 13:00 – Dobre eko-praktyki z innych miast – przedstawienie przybyłych gości i panelistów – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

13:30 – 14:30 – Potrzebujemy czystego powietrza (ClientEarth – prawnicy dla ziemi) – dyskusja o prawie do informacji o środowisku – Agnieszka Warso-Buchanan, Ewa Dąbrowska – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

15:00 – 16:00 – Digitalizacja – nowe narzędzie partycypacji. Funkcja kapitału społecznego w procesie zarządzania miastem – Anna Golędzinowska (uczestnika pracowni samorządowej Fundacji Batorego, radna Rady Miasta Gdańska) oraz Marzena Błaszczyk (Stowarzyszenie Modrzew z Bydgoszczy) – miejsce: Amfiteatr – ul. Śniadeckich 2.

16:00 – 17:30 – KONCERT „STYLOWA ORKIESTRA TANECZNA Z LUBLINA”. Na zakończenie potańcówka na dechach – Park im. J. Malczewskiego (Obozisko)

17:00 – 17:30 – Konferencja prasowa

Miejsce  Park J. Malczewskiego (Obozisko), Amfiteatr – „Kawiarnia Artystyczna”, ul. Parkowa 1

Na Festiwal zapraszają:

Gmina Miasta Radom, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Miejski Konserwator Przyrody, RadomKlimaLIFE, FPP En Viro, Stowarzyszenie Zielona Akcja, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, Lasy Państwowe, Drużyna Grodu Piotrówka, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko Orońsko, Leroy Merlin, Ogrodnicy Radomskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Koło Gospodyń Wiejskich z Oblasu, Klub Przyrodników Region7u Radomskiego, Radomianie Dla Demokracji, Fundacja Batorego-Akcja Masz Głos, ClientEarth (Prawnicy Dla Ziemi).