Wymiana kopciuchów w Radomiu

Wymiana kopciuchów w Radomiu
W Radomiu uruchomiono program dopłat do wymiany starych pieców węglowych na ekologiczne rozwiązania. Do magistratu wpłynęło blisko 150 wniosków. Jest to ilość ponad kwotę, jaką miasto przeznaczyło na ten cel. Według naszych wyliczeń, pieniędzy starczy dla niewiele ponad 90 wnioskodawców.

Wnioski będą sprawdzane pod względem formalnym. Wysokość dotacji zależy od wielkości pieca – średnio to około 5 tysięcy złotych.  Za każdy kilowat liczonajest kwota 200 złotych i za rozbiórkę starego pieca – 200 złotych.
Przykładowo: jeżeli ktoś złożył wniosek na piec 12 kilowatów to dostanie: 12 razy 200 zł.