Czujniki Airly

Czujniki Airly

System monitoringu jakości powietrza Airly pomaga budować świadomość i gromadzić informacje na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza na danym terenie. Ta wiedza pozwala potem lokalnym władzom na planowanie i wdrażanie rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na poprawę jakości powietrza. Już po wprowadzeniu tych rozwiązań, dzięki rozbudowanemu panelowi analitycznemu Airly można przeanalizować, czy podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Sensory Airly są małe i łatwe w instalacji. Nasze urządzenia mierzą stężenia PM1, PM 2.5 i PM10 oraz gazów NO2, SO2, CO i O3 w atmosferze. Nasze urządzenia dostarczają ponadto dane o aktualnej temperaturze, ciśnieniu oraz wilgotności powietrza. Nadzorujemy proces instalacji oraz kalibrację urządzeń względem stacji referencyjnych, co sprawia, że dane z naszych czujników są nieustannie weryfikowane pod względem wiarygodności.

Czujniki Airly mierzą stężenia cząsteczek stałych w powietrzu dzięki metodzie laserowej zaś stężenia gazowe — dzięki metodzie elektrochemicznej. Pomiary są przetwarzane na informacje, które następnie przesyłane są naszej chmury danych poprzez protokoły GSM, WiFi lub LoRa. Dane z sensorów są udostępniane poprzez nasz panel analityczny, interaktywną mapę oraz aplikację mobilną (na Android i iOS).