Zgloś spalenie śmieci

Zgloś spalenie śmieci
Od 1 listopada 2018 roku Straż Miejska ma uprawnienia by karać mandatem za nieprzestrzeganie postanowień uchwał antysmogowych.

Stosowne przepisy wprowadzono poprzez nowelizację ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 października 2018 r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Nowelizacja rozporządzenia weszło w życie 1 listopada 2018 r.

Straż gminna może wystawiać mandaty za:
  • stosowanie jednego z zakazanych paliw wymienionych w uchwale antysmogowej, np.mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego drewna
  • ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały, czyli np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy pieca innego niż ekoprojekt (dotyczy np. tradycyjnych pieców kaflowych);
  • palenie odpadów w kominku, piecu, kotle;
  • palenie odpadów na powierzchni ziemi.